Migrants- Paleokipos

 

Family Name: Roditou 
Name: Maria   
Life:  
1908- 1941
Father's Name: Efstratios (Paleokipos) 
Mother's Name:   Calypso (Paleokipos) 
Siblings:  Asimenia (Manakou), Stylianos, Victoria (Pandeli), Georgios, Pelagia (Kamatsou)
Year of Arrival in Australia: 1931
Sponsor:  Neoklis Bloukos (her fiance at the time)
Year of Return to Greece:  1934
Married:  Neoklis Bloukos(Paleokipos) 
Children:  Calypso, Adrianna, Evdoxia, Amanthia 
City of Residence: Paleokipos, Lesvos, Greece

 

 

Above: A wedding photograph. With her husband, Neoklis.

Above Right: With her husband, Neoklis, her daughter, Calypso (sitting on her knees), and her stepchildren, Nikolaos, Efstratios, Eleni and Konstantinos.