Migrants- Mytilene

Family Name: Kallintzi   
Name: Despina
Life:    1918- 2000
Father's Name: Georgios (Asia Minor)
Mother's Name:   Calliope Hatzigeorgiou (Atzanos, Asia Minor) 
Siblings:  Asimenia (Christodoulou), Maria, Vasilios 
Year of Arrival in Australia: 1968
Sponsor: Vasilios, and Fani Katrakazou (her children)
Married:   Athanasios Bajelis (Atzanos, Asia Minor)
Children:  Estratios, Diamando, Vasilios, Sophia, Fani, Georgios
City of Residence:   Melbourne, Australia

 

Above: With her husband, Athanasios. 

Above Right: At her son Georgios' wedding.