Migrants- Agiassos

Family Name: Savva
Name: Maria
Year Of Birth:  1938
Father' Name: Vasilios
Mother's Name:   Vasiliki Anastaselli
Siblings:  Nikolaos, Hariklia (Mystaka), Efstratios
Year of Arrival in Australia: 1956
Sponsor:    Nikolaos Savvas (my brother)
Married: Dimitrios Englezos (Loutra)
Children:  Pandelis, Vasiliki, Panagiotis
City of Residence: Sydney
 Livelihood: Small Business- shops

   

Above: My mother, Vasiliki, and my siblings, Hariklia, Nikolaos and Efstratios.

Above Right: My parents, Vasilios and Vasiliki, with my son, Pandelis.

 

 

 Above: With my sister, Hariklia (left); dressed for Apokries.

Above Right: On my engagement night and with my fiance, Dimitrios Englezos.

Above: A humorous photograph with my mother, Vasiliki, and my children,

Panagiotis, Vasiliki and Pandelis.