Migrants- Neohori

Family Name: Venetis
Name: Grigorios
Life: 1904- 95
Father's Name: Georgios
Mother's Name:   Permathia 
Siblings:  Irini (Ververis), Andonios, Milia (Thalaselli), Panagiotis, Grigorios 
Year of Arrival in Australia: 1986
Sponsor:    Niki Demirgelli (his daughter)
Married: Persephone Arhondellis (Neohori)
Children:  Irini, Niki, Georgios
City of Residence: Sydney

  

Above: Grigory's parents, Permathia and Giorgos.

Above Right: With his wife, Persephone, and daughter, Niki. This photograph was taken while Niki was holidaying in Mytilene.

Above: Grigory, with his wife, Persephone.