Migrants- Stavros

 

Family Name: Laskaris
Name:  Nikolaos
Year Of Birth:   1943
Father' Name: Neoklis 
Mother's Name:    Irini Paleologou 
Siblings:    Maria (Kagara),Dimitra (Xanthoudaki), Aphrodite (Mestrou)

Year of Arrival in Australia:

1967
Sponsor:      Panagiotis Macaronis (Stavros)
Married:       Arhondoula (Toula) Simou (Ambeliko)
Children:      Neoklis, Raphaela
City of Residence: Sydney
 Livelihood:   Small Business- shops

  

Above: Portraits of my mother, Irini (Paleologos) and father, Neoklis.

Above Middle: My mother, Irini (Paleologos) and my sister, Aphrodite(Mestrou).

Above Right: With my maternal grandmother, Aphrodite Paleologos. Circa 1962.

 

Above: With my wife, Toula (Simou).

Above: With my grandchildren, Andonis and Kristina.