Migrants- Agiassos

 

Family Name: Kazantzi 
Name: Mersina (Mary)
Year of Birth:   1942
Father's Name: Dimitrios (Agiassos) 
Mother's Name:   Grigoria Zoubouli- Matelli (Agiassos) 
Siblings:  Nikolaos, Ioannis, Aphrodite 
Year of Arrival in Australia: 1960
Sponsor:    Nikolaos Kazantzis (my brother)
Married: Prokopios Linardos (Agiassos) 
Children:  Efstratios, Vasiliki  
City of Residence: Sydney, Australia
 Livelihood: Machinist- dressmaker

  

Above: A portrait of my father, Dimitrios, taken during his National Service.

Above Middle: With my siblings- Nikolaos, Ioannis and Aphrodite.

Above: Celebrating Apokries with my friend, Despina.

  

Above: With my friends, Voula and Despina, in Mytilene. I am on the left.

Above Right: Saying goodbye to my cousin, Eleni Zoubouli (third from the right), at the port of Mytilene. In front of her is her sister, Toula. I am first from the right.

Above Right: With my sister, Aphrodite (second from the right) and her fiance at the time, Efstratios (third from the left).