Migrants- Agiassos

Surname: Axiomakaros 
Name: Dimitrios 
Year of Birth:  1945
Father's Name: Paraschos (Agiassos)
Mother's Name:   Efstratia Sapika (Agiassos)
Sibling:  Irini (Malouki), Panagiotis, Myrta (Kelaki), Panagiotis, 
Year of Arrival in Australia:    1964
Sponsor:    Irini Malouki (my sister)
Married:  Maria Tzani (Agiassos) 
Children:  Paraschos (Perry), Prokopios, Kozini (Connie), Evangelia 
City of Residence: Sydney
Livelihood:  Cook

  

Above: My maternal grandfather, Dimitrios Sapika, with my mother, Efstratia. 

Above Right: My father, Paraschos, as a soldier. 

  

Above: The Axiomakaros family; with my parents, Paraschos and Efstratia, and siblings, Irini, Panagiotis, Myrta and Panagiotis. I am first from the left.

Above Right: With my parents, Paraschos and Efstratia, and siblings, Panagiotis and Myrta.

  

Above: As cook a Coachman's Restaurant, where I worked for over thirty-five years. 

Above Right: With my wife, Maria. 

Above: With my wife, Maria, and our children, Connie, Prokopios, Perry and Evangelia.