Migrants- Kapi

 

Family Name: Axis 
Name: Evangelia 
Life:  1922- 1987
Father's Name: Georgios (Kapi, Lesvos)
Mother's Name:   Penelope Christofi (Kapi, Lesvos)
Year of Arrival in Australia: 1970
Sponsor:    Georgia Anagnosti (her daughter)
Married:  Kimon Karagiannis (Kapi, Lesvos)
Children:  Georgia, Ignatia
City of Residence: Canberra, ACT, Australia

 

Above: Her mother, Penelope.

Above: Evangelia (first lady from the right) out with her husband, Kimon (first man from the right) and his family. Next to Evangelia are:  Kimon's sister, Fotini and her husband, Anestis; Kimon's brother, Dimitris (from abroad) and others.

Above: With her husband, Kimon.