Migrants- Paleohori

 

Family Name: Mavragani 
Name: Hionia     
Life:    1912- 1996
Father's Name: Dimitrios "Palikaras" (Paleohori)  
Mother's Name:   Paradisi Koutli (Paleohori) 
Siblings:  Panagiotis, Ioannis, Maria, Georgios 
Year of Arrival in Australia: 1975
Sponsor:    Apostolos Tsimnadis (her son) 
Married:  Mihail Tsimnadis (Paleohori)
Children:  Apostolos, Paroula
City of Residence: Sydney, Australia

 

Above: Two photographs taken at her son Apostolos' wedding. On the Left, she is with her husband, Mihail, while on the Right, she is with: her husband, Mihail; her son, Apostolos and her daughter-in-law, Eleni; and her daughter, Paroula. 

Above Right: With her husband, Panagiotis.