Migrants- Agia Paraskevi

 

Family Name: Gongosi
Name: Georgia 
Year of Birth:   1958
Father's Name: Konstantinos (Agia Paraskevi)
Mother's Name:   Maria Tsamourtzi (Agia Paraskevi)  
Siblings:  Eleni (Valiondi)
Year of Arrival in Australia: 1978
Sponsor:    Dimitrios Manikas (my husband)
Married:  Dimitrios Manikas (Agia Paraskevi) 
Children:  Stavroula, Nikolaos
City of Residence: Canberra, ACT, Australia
Livelihood: Small Business- Milk Bars

Above: With my husband, Dimitrios.