Migrants- Agia Paraskevi

 

Family Name: Linardi  
Name:  Mary  
Year of Birth:  1944
Father' Name: Konstantinos (Pergamos, Asia Minor) 
Mother's Name:    Aspasia Hatzigianni (Agia Paraskevi) 
Siblings:    Matheos, Eleni (Lasithotaki) 

Year of Arrival in Australia:

1965
Married:       Leonidas Simos (Ipios)
Children: Aspasia, Efstratia
City of Residence: Melbourne, Australia
 Livelihood:   Clerk- Kodak 

 

Above: My sister, Eleni, with my parents, Konstantinos and Aspasia.

Above Right: My father, Konstantinos, who owned his own truck.

 

Above: With Mr Vangelis Giannakis, and my friends: Stella, Eni Hatzipaleologou, Eni Girelli and Marianthoula Raptelli. I am on the left. 

Above Right: With my sister, Eleni, Kathy Zoumi and my father, Konstantinos. I am on the right.

 

Above: With friends at an olive grove, Agia Paraskevi. Standing are: Mary Hatzidimitriou, Anna Koutrou and unknown. In the front are: Thoula Koutrou and myself.

Above Right: With my mother, Aspasia, my daughter, Efstratia, and my grand-daughters, Aspasia and Niki.