Villages- Argenos

  1. Vasilios Christodoulou (Wollongong, New South Wales, Australia)
  2. Antonios Christodoulou (Sydney, Australia)
  3. Aristomenis Drakoulis (Sydney, Australia)
  4. Mersina (Myrta) Koukouli (Sydney, Australia)