Villages- Megalohori

  1. Panagiotis Gougoulas (Wellington, New Zealand)
  2. Panagiotis Ververis (Wellington, New Zealand)
  3. Kleoniki Ververi (Wellington, New Zealand)
  4. Maria Vounatsou (Wellington, New Zealand)