Migrants- Agiassos


Family Name: Rougellis
Name: Vasilios
Life:  1928- 2003
Father' Name: Efstratios 
Mother's Name:   Persephone Kourvanelli 
Siblings:  Fotios, Ioannis, Despina (Voukatou), Panagiotis 
Year of Arrival in Australia: 1964
Sponsor:    Themistocles Hatzinikolaou (his brother-in-law) 
Married: Efstratia Hatzinikolaou (Agiassos)
Children:  Efstratios, Persephone, Cornelia 
City of Residence: Sydney
 Livelihood: Cleaner

 

 

Above: His mother, Persephone, and his maternal grandmother, Irini.

Above Right: The Rougellis family. With his parents, Efstratios and Persephone, and his brother, Fotios (child, on left). 

 

Above: With friends. L-R: With friends. L-R: Prokopios Paraskeviades, Panagiotis Kakalios, Nikos Papoutsis, Dimitrios Kamaros and Vasili himself. 

Above Right: With Ioannis Avagiannos and Vasilios Tinellis. Vasilis is on the right. 

 

Above: A portrait. 

Above Right: During his National Service, with a friend from Asomatos, Lesvos, Karafasoulis.  

 

Above: On his way to Australia- on the Patris- with his wife, Toula, and son, Vasilios. 

Above Right: Celebrating Mothers Day- with his wife, Toula, and their children.