Villages- Katos Tritos

  1. Georgia Anagnostou (Sydney, Australia)
  2. Maria Anagnostou (Sydney, Australia)
  3. Ioannis Psaradellis (Sydney, Australia)
  4. Dimitrios Souflias (Sydney, Australia)
  5. Maria Tsirigoti (Sydney, Australia)