Migrants- Agia Paraskevi

 

Surname: Papadimitriou 
Name:  Marianthi 
Year of Birth:  1947
Father' Name: Konstantinos (Agia Paraskevi)
Mother's Name:    Maria Koumelli (Agia Paraskevi)
 Siblings:    Stylianos 

Year of Arrival in Australia:

1967
Sponsor: Nikolaos Soropos (my husband)
Married:       Nikolaos Soropos (Agia Paraskevi)
Children:  Efterpi, Konstantinos 
Livelihood:  Small Business- shops
Year of Return to Greece: 1974
Place of Residence: Agia Paraskevi, Lesvos, Greece

 

 

Above: My parents, Maria and Konstantinos, with my brother Stylianos' fiance at the time, Maria Voumvelli. 

Above Right: At the panygiri of Agio Tharaponta. L-R: Marianthi Papadimitriou, Maria Kypreou, Melpomeni Dakou, Eleni Koulmanda, Ignatia Dakou and Maria Persinou. Circa 1961

 

Above: At the panygiri of Agios Tharaponta. Standing are: Stacroula Hatzipaleologou, Marianthi and Eleni Koulmanda, Ignatia and Melpomeni Dakou, Anna Vavaliarou, Hatzitzoglou.

Seated are: Anna Vouvouli, Anna Koulmanda, Maria Tzetzevili, myself, Leonora and Maria Ambelikiotou, and Efterpi Soropou. Circa 1965. 

Above Right: With my husband, Nikolaos Soropos, my father, Konstantinos, my mother-in-law, Efterpi, and my niece, Efterpi.   

 

Above: Mytilene, and leaving for Australia. L-R: my father-in-law, Georgios; my brother-in-law, Konstantinos; my husband, Nikoloas; Katina Dakou, Marigo Koumelli, Panagiotia Dakou, my father, Konstantinos Papadimitriou, Maritsa Soropou, Harilkia, my mother-in-law, Efterpi, Marianthi Soropou, my mother, Maria Papadimitriou and Nestoras. 

Above Right: On the board the R.H.M.S Patris, with my husband, Nikolaos. 

Above: With my husband, Nikolaos, and our children, Kostas and Efterpi. The photograph was taken at my Citizenship ceremony in Moree, north New South Wales.