Migrants- Agia Paraskevi

 

Family Name: Trikos
Name: Chrystoforos  
Year of Birth:      1932
Father's Name: Kyriakos (Menimeni, Asia Minor) 
Mother's Name:   Evrediki Valvouzani 
Siblings:  Anastasia (Vanizioti)  
Year of Arrival in Australia: 1952
Sponsor:    Panagiotis Dalaveras (Agia Paraskevi) 
Married:  Carmen Kalfadelli (Petra)
Children:  Evridiki. Maria, Kyriakos
City of Residence: Melbourne, Australia
Livelihood:  Small Business- shops 

 

Above: Agia Paraskevi- with Panagiotis and Haralambos. I am on the right. 

Above Right: A portrait. 

 

Above: Outside Panagiotis Dalaveras' fish shop in Toorak, Melbourne, I worked here for two years. When Panagiotis retired, i worked the shop for another ten years.

Above Right: With horianoi. L-R: Stavros Comninakis, unknown, Apostolos Giannikellis and me.  

 

Above: Earlwood Beach, Melbourne. L-R: Odysseas Stavrinos, myself, Nikolaos Hatzistavrakis, Mihalis Gelas and Stavros Gelas. 

Above Right: Luna Park, Melbourne. L-R: Dimitrios Sevastos, unknown, Marinos, myself and Nikolaos Hatzistavrakis. 

 

Above: With my wife, Carmen, and Maria Kordera and Georgios Stavrinos. It is  and Georgios and Maria's engagement. 

Above Right: At the panygiri of Agia Haralambos. I am riding the decorated horse, while next to me is my wife, Carmen.