Migrants- Vatousa

 

Family Name: Nikolaidis
Name: Christos
Life: 1914- 1998
Father's Name: Raphael
Mother's Name:   Victoria 
Siblings:  Pavlos, Nikolaos, Georgios, Dimitrios
Year of Arrival in Australia: 1965
Sponsor:    Sophia Kapetanelli (his daughter)
Married: Dorothea Kontsabaldiris (Vatousa) 
Children:  Sophia, Victoria
City of Residence: Sydney
Livelihood: State Railways

Above: Athens, 1963. This photograph was taken before his daughter, Sophia, migrated to Australia. From left, they are: his daughter, Victoria; himself; his sister-in-law, Klio Stamboulidou; his wife, Dorothea; his daughter, Sophia; and his future in-law (at the time), Andonis Kapetanellis.

Above Right: Christos, with his wife, Dorothea, and their grandchildren, Nikos and Christos Kapetanellis.

Above: Christos, with his wife, Dorothea, on holidays at Vatousa (early 1980's). On the left are his nephew, Vasilis Kontsabaldiris, and his friend.

Above Right: Christos, with his wife, Dorothea, and their daughter, Sophia, and son-in-law, Gavriil.