Villages- Loutra

 1. Ekaterina Alexiou (Sydney, Australia)
 2. Dimitrios Englezos (Sydney, Australia)
 3. Maria Englezou (Sydney, Australia)
 4. Sophia Hatzianastasiou (Sydney, Australia)
 5. Panagiota Komninou (Melbourne, Australia)
 6. Dimitrios Mamolis (Sydney, Australia)
 7. Georgios Samartzis "Gaziaras" (Sydney, Australia)
 8. Konstantinos Tripatis (Melbourne, Australia)
 9. Christine Tripati (Sydney, Australia)
 10. Apostolos Vasiliou (Sydney, Australia)
 11. Georgios Zaradoukas (Sydney, Australia)