Migrants- Vatousa

 

Family Name: Kontsabaldiris
Name: Dorothea
Life:    1914- 2000
Father's Name: Vasilios 
Mother's Name:   Sophia 
Siblings:  Sarandos, Georgios, Andonios, Pavlos, Dimitrios, Mihail, Klio (Stambouli)
Year of Arrival in Australia: 1965
Sponsor:    Sophia Kapetanelli (their daughter)
Married: Christos Nikolaidis (Vatousa)
Children:  Sophia, Victoria
City of Residence: Sydney

Above: Athens, 1963. This photograph was taken before her daughter, Sophia, migrated to Australia. From left, they are: her daughter, Victoria; her husband, Christos; her sister, Klio Stamboulidou; herself;her daughter, Sophia; and her future in-law (at the time), Andonis Kapetanellis. 

Above Right: Dorothea, with her husband, Christos, and their grandchildren, Nikos and Christos Kapetanellis.

Above: Dorothea, with her husband, Christos, on holidays at Vatousa (early 1980's). On the left are Vasilis Kontsabaldiris and his friend.

Above Right: Dorothea, with her two daughters, Sophia, and Victoria.