Migrants- Agiassos

 

Family Name: Agritou  
Name: Evlotina 
Year of Birth:      1938
Father's Name: Dimitrios (Agiassos) 
Mother's Name:   Panagiotia Maglogianni (Agiassos)
Siblings:  Sophia (Kavnoudia), Vasiliki (Matelli), Georgios 
Year of Arrival in Australia: 1963
Sponsor:    Panagiotis Kapatos (Agiassos) 
Married:  Nikolaos Zafiriou (Vassilika)
Children:  Vasiliki, Dimitrios
City of Residence: Sydney, Australia
Livelihood:  Small Business- dressmaking, and factoryhand

 

 

Above: Horiani, 1963. L-R: Sophia and Efstratios Georgalas, myself, Filio (little girl), and, Loukia and Efstratios Lazarou. 

Above Right: Sydney, 1963. With Giannoula Lazarou (right). 

 

Above: On my wedding day at the Holy Trinity Church, Sydney- with my husband, Nikolaos Zafiriou. 

Above Right: Family and horianos. L-R: my sisters, Vasiliki and Sophia; myself; my husband, Nikolaos; and Argyris Xafellis. 

   

Above: At Centennian Park, Sydney.

Above Right: Family. L-R: my husband, Nikolaos, our daughter, Vasiliki, and me; my sister, Sophia; and my sister, Vasiliki and her husband Efstratios. 

    

Above: At my son, Dimitrios' baptism. L-R: my fahter-in-law, Dimitrios; myself-holding our son, Dimitrios; my husband, Nikolaos-holding our daughter, Vasiliki; my mother-in-law, Vasiliki; and my sister, Sophia. 

Above Right: Visiting Grece. L-R: my father, Dimitrios; Efstratia; my mother, Panagiota; unknown; and me.