Migrants- Vatousa

 

Family Name: Papoutsa
Name:  Akmini
Life:  1941- 1999
Father' Name: Georgios
Mother's Name:    Eleni Mistikou
Siblings:    Despina (Fora), Hariklia (Kougiou) Mihail

Year of Arrival in Australia:

1963
Sponsor:      Stelios Kazabis (Vatousa)
Married:       Georgios Papoutsis (Vatousa)
Children:      Stavros, Dimitrios, Maria
City of Residence: Sydney
 Livelihood:   Small Business- Milk Bar

 

Above: Akmini's parents, Eleni and Giorgos.

Above: Syntagmatiki Papoutsas(left) and her sister, Hariklea, in Vatousa's school yard.

  

Above: With her husband, Giorgos Papoutsis.

Above Right: With her  three children, Stavros, Maria and Dimitris.