Migrants- Antissa

 

Family Name: Leontiou 
Name: Despina 
Life:     
1908- 1992
Father's Name: Aristides (Antissa)
Mother's Name:   Permathoula Psoma (Antissa)
Siblings:  Spyridonas, Chrysostomos, Ralou, Iphigenia, Evangelos, Loukritia, Doukas, Georgios, Calliope, Patroclus, Konstantinos
Year of Arrival in Australia: 1960
Sponsor:    Pandelis Kalatzoudas (her husband) 
Married:  Pandelis Kalatzoudas (Antissa)
Children:  Savvas, Nikolaos, Katina
City of Residence: Sydney, Australia

  

Above: With her husband, Pandelis, and their children, Savvas, Katina and Nikolaos. 

Above Right: Her husband, Pandelis, with her brothers, Georgios, Konstantinos and Patroklus. 

 

Above: With her grand-daughter, Eleni. 

Above Right: With her husband, Pandelis, and her extended family.