Villages Filia

 1. Georgios Anastasiadis (Melbourne, Australia)
 2. Tharapontas "Harry" Anastasiadis (Melbourne, Australia)
 3. Ralio Contelli (Sydney, Australia)
 4. Panagiotis Contellis (Sydney, Australia)
 5. Ipsypili Contelli (Sydney, Australia)
 6. Maria Contellis (Sydney, Australia)
 7. Ioannis Cotsis (Sydney, Australia)
 8. Evangelos Cotsis (Sydney, Australia)
 9. Ioannis Esketzis (Melbourne, Australia)
 10. Sotiria Hideriotou (Melbourne, Australia)
 11. Ignatios Kamberis (Sydney, Australia)
 12. Dimitrios Krideras (Sydney, Australia)
 13. Elli Marmarou (Sydney, Australia)
 14. Efstratios Psaradellis (Sydney, Australia)
 15. Konstantina Skoutariotis (Sydney, Australia)
 16. Marianthi Thimiou (Melbourne, Australia)